Liepājas muzeja krājuma izmantošana
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Liepājas muzejā (izglītojošam mācību un pētniecības  darbam vai reklāmai un biznesa nolūkos) iespējama:
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja priekšmetu filmēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmetu filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja Krājuma komisijas lēmumu) akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskajām un fiziskajām personām interjera veidošanā,
• krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam,
• krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu kserokopēšana,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi,
• speciāli veikts pētījums muzeja krājumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pakalpojuma pieteikšana vismaz 7 dienas iepriekš.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par Liepājas muzeja krājuma izmantošanu, deponēšanu vai krājuma priekšmetu atlasi personai Liepājas muzejam jāiesniedz muzeja direktorei Dacei Kārklai adresēts iesniegums, kurš rakstāms brīvā formā un iesniedzams klātienē, pa pastu vai elektroniski e-pastā ar drošu e-parakstu.

Muzeja priekšmetu ekspertīzes un speciālistu konsultācijas var pieprasīt mutiski klātienē, telefoniski (2 704 13 93) vai pa e-pastu (rita.krumina@liepaja.lv) muzeja galvenajai krājuma glabātājai Ritai Krūmiņai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas muzejs
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 708 94 18
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Liepājas muzeja pasts
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 2 704 13 93
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Liepājas muzeja krājuma izmantošanas cenrādis pieejams iestādes mājas lapā – http://liepajasmuzejs.lv/lv/lm/171-cenradis/.

• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai – 5 eiro stundā,
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos – 20 eiro stundā,
• muzeja priekšmetu filmēšana izglītībai un pētniecībai – 5 eiro stundā
• muzeja priekšmetu filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos – 20 eiro stundā
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja Krājuma komisijas lēmumu) akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem – par vienu vienību (bez maksas),
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskajām un fiziskajām personām interjera veidošanā – par vienu vienību (līdz 5% no vērtības),
• krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam – 1 eiro stundā,
• krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos – 10 eiro stundā
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu kserokopēšana – 3 eiro stundā,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai – 5 eiro stundā
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam – 20 eiro stundā
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes – 5 eiro stundā
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi – 10 eiro stundā
• speciāli veikts pētījums muzeja krājumā – 50 eiro stundā

Maksu par Liepājas muzeja krājuma izmantošanu var veikt skaidrā naudā Liepājas muzeja kasē vai ar pārskaitījumu Liepājas muzeja kontā pēc izrakstīta rēķina (rēķinu var saņemt personīgi Liepājas muzejā, pa pastu vai e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas muzejs
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 708 94 18
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki