Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai Gulbenes novadā (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gulbenes novada pašvaldība veicina iedzīvotāju sportu Gulbenes novadā , sniedzot atbalstu sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās, un sporta sacensību un pasākumu organizēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Līdz 30 dienām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendents attiecīgā gada ietvaros iesniedz Sporta pārvaldei iesniegumu, pielikumā pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus. Pretendents attiecīgā gada ietvaros var iesniegt vairākus iesniegumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Gulbenes novada Sporta pārvaldes e-adrese
Klātiene Gulbenes novada Sporta pārvalde
Adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64471296
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu pieņem Pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Piešķirto finansiālo atbalstu sniedz, apmaksājot atbalsta saņēmēja iesniegtos izdevumus attaisnojošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atskaite par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu jāiesniedz Gulbenes novada Sporta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Sporta pārvalde
Adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64471296
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki