Valmieras Kultūras centra tehniskā aprīkojuma un inventāra noma (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt fiziskām vai juridiskām personām iespēju izmantot Valmieras Kultūras centra tehnisko aprīkojumu un inventāru svētku, piemiņas, izklaides, atpūtas vai cita veida pasākumu rīkošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāsagatavo iesniegums, kas iesniedzams Valmieras Kultūras centram. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai neklātienē (pa pastu, elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu).
Iesniegumā  jānorāda:
1) nomātā aprīkojuma un inventāra veids, skaits un periods;
2) nomātāja vārds, uzvārds, nosaukums, kontaktinformācija (tālrunis un e-pasta adrese) un rekvizīti rēķina sagatavošanai;
3) cita būtiska informācija pēc nomātāja ieskatiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras kultūras centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras kultūras centra direktors Toms Upners, kulturas.centrs@valmiera.lv, 64207201, 64207204
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Jāveic nomas pakalpojuma apmaksa saskaņā ar sadaļā `Cita Informācija` ievietoto Valmieras Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc samaksas veikšanas nomnieks var saņemt iznomājamo aprīkojumu vai inventāru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus