Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uzstādītu publisko atrakciju iekārtas, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, pašvaldībā iesniedzams iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas vieta un laiks no uzbūves sākuma līdz nobūves beigām;
ar Rīgas pilsētas būvvaldi saskaņots publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas projekts (projektā paredz publisko atrakciju iekārtu laukuma iekārtojumu, piebraucamo un pieejas ceļu un nožogojuma izvietojumu, pasažieru iekāpšanas laukumu iekārtojumu, apgaismošanu, brīdinājuma un informācijas zīmju izvietojumu);
ar Rīgas pilsētas būvvaldi saskaņota publisko atrakciju iekārtu izvietojuma shēma (shēmā paredz publisko atrakciju iekārtas izvietojumu un norāda konstrukciju apkalpošanas un publisko
atrakciju iekārtas vadības pults atrašanās vietu);
uzstādāmo publisko atrakciju iekārtu tehnisko pasu kopijas;
saskaņojums ar zemes īpašnieku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-adrese
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aic@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs