Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzstādītu publisko atrakciju iekārtas, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā iesniedzams iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, vai fiziskas personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas vieta un laiks no uzbūves sākuma līdz nobūves beigām, atrakciju iekārtu nosaukums un reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā.
Iesniegumam pievienojams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņots publisko atrakciju
iekārtu uzstādīšanas projekts (projektā paredz publisko atrakciju iekārtu laukuma iekārtojumu,
piebraucamo un pieejas ceļu un nožogojuma izvietojumu, pasažieru iekāpšanas laukumu iekārtojumu,
apgaismošanu, brīdinājuma un informācijas zīmju izvietojumu); Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentā saskaņota publisko atrakciju iekārtu izvietojuma shēma (shēmā paredz publisko atrakciju
iekārtas izvietojumu un norāda konstrukciju apkalpošanas un publisko atrakciju iekārtas vadības pults
atrašanās vietu); uzstādāmo publisko atrakciju iekārtu tehnisko pasu kopijas; saskaņojuma vai līguma
kopiju ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, uz kura īpašumā vai valdījumā esošas
zemes tiek uzstādītas publisko atrakciju iekārtas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-adrese
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aic@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs