Nevalstisko organizāciju projektu atbalstam (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai. Par kārtību, kādā veidā nevalstiskajām organizācijām tiek piešķirts līdzfinansējums dažādu fondu vai programmu konkursiem. Atbalsta veidiem, kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai, līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un izpildes kontroli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieteikumi atbalstam tiek pieņemti visu kalendāro gadu, ar nosacījumu, ka atbalsta pieteikums pašvaldībai tiek iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms termiņa, kādā projektu pieteikums iesniedzams attiecīgo fondu vai programmu konkursos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
- Iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
- Iesniegto dokumentu atbilstību noteikumiem izvērtē Attīstības nodaļa un sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Domē. Lēmumu par galvojuma došanu vai atteikumu pieņem Domes sēdē.
- Pēc projekta apstiprināšanas Pretendents Domes Attīstības nodaļai iesniedz iesniegumu, kurā norāda rekvizītus, bankas konta datus, pieprasīto līdzfinansējuma summu un Domes lēmuma datumu un numuru, ar kuru apstiprināts piešķirtais līdzfinansējums.
- Pretendents kopā ar iesniegumu iesniedz apliecinošu dokumentu kopiju finansējumu saņemšanai no fonda un atbalsta programmas projekta konkursam, kurā ir norādītas projekta kopējās izmaksas un piešķirtais fonda finansējums.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tukuma novada pašvaldība
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@tukums.lv
Pasts Tukuma novada pašvaldība
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Vecākā projektu vadītāja Vija Zīverte


Tālrunis 29330697
E-pasts: vija.ziverte@tukums.lv