Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"
Īss apraksts:
Lai ierīkotu radioraidītāju, kas paredzēts radioamatieru radiosakariem, radioamatierim nepieciešama VAS "Elektroniskie sakari" izsniegta radiostacijas ierīkošanas atļauja. Radiostaciju ir tiesības lietot tikai pēc tam, kad VAS "Elektroniskie sakari" darbinieki ir veikuši pārbaudi  un radioamatieris ir saņēmis radiostacijas lietošanas atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkura juridiska persona, fiziska persona.
Termiņš:
Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas atļaujas pieprasījumu VAS "Elektroniskie sakari" izskata 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Paziņojums

Nepilnīgu datu iesniegšanas gadījumā izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz aizpildītu pieprasījuma veidlapu "Radioamatieru atļaujas pieprasījums".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieprasītājs saņem sagatavoto atļauju kā ir norādījis pieteikumā (pa pastu, epastā, u.c.). Ja iesniegumā nav norādīts saņemšanas veids atļauja tiek nosūtīta pa pastu uz deklarēto dzīves vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67332179, 67332724