Simbolikas izmantošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Atļauja par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju,reklāmas plakātu u. c. preču izgatavošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu brīvā formā ar pievienotajiem dokumentiem, norādot saistošajos noteikumos noteikto informāciju.
Iesniedz izstrādājuma skici vai etalonparaugu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
Cits https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000056357
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība savu piekrišanu simbolikas izmantošanai dod pēc simbolikas komisijas atzinuma.
Derīguma termiņš uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus