Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm, ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai; tas paredzēts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, arī audžuģimenē ievietotie un/vai aizbildnībā esošie bērni, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērni ikdienas aizgādībā ir vienam no vecākiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimenes ar trīs vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums un kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklējuma biļetes. Pabalstu pēc pasākuma apmeklējuma var pieprasīt kalendārā gada laikā. Ja pasākums apmeklēts decembrī, pabalstu var pieprasīt līdz nākamā gada 31. janvārim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta apmērs: līdz 15,00 euro kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.
Pabalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklējuma biļešu saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki