Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora, kserokopiju izgatavošana (Babītes novada pašvaldības bibliotēka)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bezmaksas datorpakalpojumu un interneta izmantošana.Pakalpojumu iespējams saņemt bibliotēkas darba laikā, iepriekš rezervējot sev vēlamo laiku, vai, ja datori ir brīvi pieejami, saņemt pakalpojumu nekavējoši.  Informācijas izdrukas no datora, kserokopiju izgatavošana un telefaksa nosūtīšana ir maksas pakalpojumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lietotājs pirms izmanto datorpakalpojumu, piesakās pie bibliotekāra. Bērni līdz 16 gadu vecumam uzrāda lasītāja kartīti. Beidzot darbības pie datora, programmas aiztaisa un ziņo par to bibliotekāram. Bērniem līdz 16 gadiem vecāku vai aizbildņu apliecinājums, ka ir informēti par to, ka tiek izmantoti bibliotēkas pakalpojumi. Bērns, atnesot apliecinājumu, saņem lasītāja kartīti, kuru uzrāda pirms datorpakalpojumu saņemšanas. Nepieciešams galvojums no vecākiem, lasītāja kartītes bērniem - datorlietotājiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
BNP bibliotēka Babītē
BNP bibliotēka Piņķos
BNP bibliotēka Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Iesniedzams dokuments
Lasītāja kartīte
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
BNP bibliotēka Babītē
BNP bibliotēka Piņķos
BNP bibliotēka Spuņciemā