Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās (Babītes novada pašvaldības bibliotēka)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bibliotēkā reģistrētais lietotājs  var izmantot visus pakalpojumus, kas norādīti pašvaldības bibliotēkas izmantošanas noteikumos saistībā ar doto pakalpojumu:
literatūras izsniegšanu uz mājām,
brīvpieeju lasītavas un uzziņu literatūras fondam, t.sk. jaunākajai periodikai,
tematiskās izstādes, novada ziņas,
lietotāju nodrošināšana ar pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura bibliotēkā reģistrējusies persona
Termiņš:
Grāmatas tiek izsniegtas laika posmā līdz vienam mēnesim.

Paziņojums

Lietotājiem izsniegto grāmatu un periodikas termiņus var pagarināt, ja tos nepieprasa citi lietotāji.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē un internetā, izmantojot elektronisko kopkatalogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
BNP bibliotēka Babītē
BNP bibliotēka Piņķos
BNP bibliotēka Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Pierakstoties bibliotēkā, jāsniedz sekojošas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, pa kuru iespējams kontaktēties ar personu, darba (mācību) vieta, skolniekiem klase, kurā mācās. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina to ievērošana.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
BNP bibliotēka Babītē
BNP bibliotēka Piņķos
BNP bibliotēka Spuņciemā