Patentu informācijas meklējums
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Patentu informācijas meklējums ieteicams, lai:
• izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes
• izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteikuma sagatavošanas
• iepazītos ar citu īpašnieku patentiem noteiktā teritorijā un nepārkāptu citu patentu īpašnieku tiesības
• atrastu sadarbības partnerus un licenciārus
• uzzinātu jaunākās tendences tehnoloģiju iespējamajiem uzlabojumiem u.c.
Veicam:
- dažādu nozaru tehnoloģiju attīstības patentu informācijas meklējumus
- izgudrotāju vai pieteicēju (konkurentu) meklējumus
- tehniskā līmeņa meklējumus
- patenta statusa meklējumus
Patentu informācijas meklējums tiek veikts patentu brīvpieejas un maksas datubāzēs. Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Atbilde tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, sarežģītību un apjomu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms pakalpojuma pieprasīšanas, interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā vai piezvanot pa tālruni: 67099600.

Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt patentu informācijas meklējumu, skaidri aprakstot un norādot meklējuma priekšmetu, atslēgas vārdus un attiecīgajā nozarē pieņemtos terminus (vēlams angļu valodā) un citu pieprasītājam zināmu un meklējuma gaitai noderīgu informāciju.
Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma mērķi un tematu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patentu valdes E-adrese
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki
E-pasts ic@lrpv.gov.lv
Telefons +371 67099600
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients atskaiti par patenta informācijas meklējumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā.
Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patentu valdes E-adrese
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki
E-pasts ic@lrpv.gov.lv
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010