Lasītāju reģistrācija un bibliotekārā apkalpošana (Gulbenes novada bibliotēka un tās struktūrvienības)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Reģistrējoties Gulbenes novada bibliotēkā vai jebkurā tās struktūrvienībā, lasītājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai iespieddarbus vai citus dokumentus no attiecīgās bibliotēkas abonementa  un uz vietas izmantot lasītavu krājumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Tūlītējs
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lasītājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Lai par bibliotēkas lasītāju kļūtu juridiska persona, par bibliotēkas lasītāju reģistrē fizisku personu, kuru pilnvarojusi attiecīgā juridiskā persona.
2. Lasītājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu, ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātā persona.
3. Reģistrējoties bibliotēkā, lasītājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.

Reģistrēties iespējams arī elektroniski, aizpildot pieteikuma formu: https://my.forms.app/gulbenebiblioteka/consent-form
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta bibliotēka
Daukstu pagasta bibliotēka
Daukstu pagasta Staru bibliotēka
Druvienas pagasta bibliotēka
Galgauskas pagasta bibliotēka
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Reģistrēšanās bibliotēkā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Reģistrētam bibliotēkas lasītājam klātienē tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē (lasītāja karte nevar tikt nodota izmantošanai citai personai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta bibliotēka
Daukstu pagasta bibliotēka
Daukstu pagasta Staru bibliotēka
Druvienas pagasta bibliotēka
Galgauskas pagasta bibliotēka
Parādīt visus...