Atzinuma vai ieteikuma sagatavošana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos privātpersonai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Latvijas Nacionālais arhīvs sagatavo rakstisku atzinumu arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients sniedz iesniegumu par nepieciešamību saņemt arhīva atzinumu par konkrētu arhīvu vai dokumentu pārvaldības jautājumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments
Latvijas Nacionālā arhīva administrācija
2. solis / Atzinuma izstrāde
Arhīva speciālisti izpēta konkrēto jautājumu un sagatavo rakstisku atzinumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Rēķina sagatavošana un nosūtīšana klientam
Arhīvs sagatavo un nosūta klientam rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Rēķina apmaksa
Klients apmaksā rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients saņem atzinumu iesniegumā norādītajā veidā
Maksājumi: Skatīt maksājumus