Dokumentu iesiešana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Iesējuma oriģinālā šuvuma daļēja vai pilnīga atjaunošana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients rakstiski, klātienē vai pa tālruni pieprasa pakalpojumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments
Adrese: Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 29188861
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Nacionālais arhīvs
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Dokumenta iesiešana
Klients nogādā dokumentu arhīvā. Arhīva speciālists veic dokumentu iesiešanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments
Adrese: Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 29188861
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Rēķina sagatavošana
Arhīvs sagatavo un nosūta klientam rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Rēķina apmaksa
Klients apmaksā rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Dokumenta saņemšana
Klients ierodas arhīvā pēc dokumenta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments
Adrese: Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 29188861
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki