Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Ādažu novada Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Ādažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ādažu novada Būvvaldes arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Kopijas tiek sagatavotas uz iesnieguma pamata, kur norādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.  Ar dokumentiem var iepazīties būvvaldē.
Izsniedzam kopijas A4, A3.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski, pa pastu vai izmantojot e-adresi. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu veidlapu un īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ādažu novada Būvvalde (Carnikavas pagasts)
Ādažu novada pašvaldības Būvvalde
Telefons 67996490; 67993428
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc informācijas saņemšanas par atlasītajiem materiāliem un iepriekšēja pieraksta, ar pieprasītajiem dokumentiem var iepazīties klātienē Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos vai Stacijas ielā 5, Carnikavā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – arī pilnvaru), vai uz pieprasījumā norādīto e-pastu tiek nosūtītas no arhīva lietas sagatavotās kopijas vai informācija par atlasītajiem materiāliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus