Ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstī, par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz persona vai tās likumiskais/pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī šobrīd
iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļai uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026 vai jebkurai PMLP klientu apkalpošanas nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
3)  izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā
"Iesniegums iestādei", pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju
vai  
"Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs".
Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" , "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirtu personas kodu vai par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās šobrīd  iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu  parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Bauskas nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc personas lūguma informāciju par to, ka ziņas aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā, nosūta personai uz e-pasta vai pasta adresi. Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
3. solis / Elektroniski
Iesniegumu par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī var iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv: pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
(Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" , "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem. Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus