Politiski represēto personu apliecību izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Izsniegt politiski represētajām personām politiski represēto personu apliecības
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja persona apliecību pieprasa pirmo reiz, tad viņa , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļā:
1) iesniegumu ar lūgumu piešķirt politiski represētās personas statusu un iesniegumu par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu (iesniegumus iespējams aizpildīt nodaļā);
2) dokumentu, kas apliecina represijas faktu komunistiskajā vai nacistiskajā režīmā;
3) fotogrāfiju (35x45 mm), ne vecāku par trim mēnešiem.
Ja apliecība nozaudēta vai kļuvusi lietošanai nederīga, persona iesniedz:
1)iesniegumu par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu;
2) fotogrāfiju.
Persona, kura nevar ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (veselības stāvokļa dēļ vai tādēļ, ka atrodas brīvības atņemšanas iestādē), apliecību var saņemt atrašanās vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par apliecības saņemšanu uz iesnieguma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki