Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina un labo   ierakstus civilstāvokļa aktu reģistros un uz ieraksta pamata izsniegtajās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībās (adopcijas, paternitātes noteikšanas, vārda, uzvārda, tautības maiņas, u.c. gadījumos, labojot kļūdainus ierakstus reģistros).
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja reģistrs gājis bojā, bet reģistru anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļā nepieciešamie dokumenti un jāveic valsts nodevas apmaksa. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls; reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli; dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli; kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts