Izsaukuma apstiprināšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai (pieejams TIKAI elektroniski)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt elektroniski (attālināti) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu izsaukuma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona- Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde; Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai Latvijas Republikā ir reģistrēta pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
ja izsaukuma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību, lēmumu pieņem 5 darbdienu laikā. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams iesniegt papildus informāciju un dokumentus, izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz izsaukums.
Izsaukumu apstiprina 2 darbdienu laikā vai, ja ārzemnieka uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību- 5 darbdienu laikā. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude- 10 darbdienu laikā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus