Ielūguma apstiprināšana vīzas pieprasīšanai (pieejams TIKAI elektroniski)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu ielūguma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā.
Dokumentus ielūguma apstiprināšanai uzaicinātājs iesniedz tikai elektroniski.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona- Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde; Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai ir Latvijas Republikā reģistrēta pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Nodarbinātības gadījumā ielūgumu apstiprina 5 darbdienu laikā. Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija vai dokumenti, termiņš var tikt pagarināts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt tikai elektroniski.
Jāiesniedz ielūgums.
Ielūgumu apstiprina 2 darbdienu laikā vai, ja ielūguma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību- 5 darbdienu laikā.
Gadījumā, ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, ielūguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus