Valsts kompensācijas pieprasījuma pārsūtīšana attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei no cietušā, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā.
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Juridiskās palīdzības administrācija: - septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei; - sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā un kurai radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa un tajā minēto ziņu apliecinoši dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Juridiskās palīdzības administrācijas E-adrese
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050