Nepilsoņa statusa zaudēšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskatīšanu un lēmuma par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņemšanu. Informatīvais tāl. +371 67209400  vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas nepilsonis (kurš ir ieguvis citas valsts pilsonību vai kuram tiek garantēta citas valsts pilsonība vai izsniegts ārvalsts ceļošanas dokuments).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa persona iesniedz šādus dokumentus:
1) iesniegumu;
2) nepilsoņa personu apliecinoša dokumenta kopiju (pases, identifikācijas kartes);
3)  dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokumentu.
Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) nosūtot pa pastu tuvākajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai: https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales.
Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu  parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

Svarīgi!
Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
E-pasts
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Bauskas nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums personai tiek nosūtīts  pa pastu vai e-pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus