Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs izbraukuma sesijas ietvaros
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredz, ka izvērtējot nepieciešamību, balstoties uz pieprasījumu skaitu un apjomu, konsulārā amatpersona dodas ārpus vēstniecības telpām sniegt nepieciešamos pakalpojumus Latvijas valstspiederīgajiem tuvāk to atrašanās vietai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs
Termiņš:
Pakalpojumam nav termiņa.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma sniegšana
Konsulārā amatpersona ierodas iepriekš izsludinātā vietā, lai Latvijas valstspiederīgajiem, kas iepriekš pietiekušies attiecīgajā pārstāvniecībā, sniegtu nepieciešamos pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas vēstniecības un konsulāti