Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ir Latvijas Republikas pārstāvniecībās saņemto dokumentu nosūtīšana pakalpojuma pieteicējiem uz viņa dzīvesvietas adresi, kas ir pārstāvniecības konsulārajā apgabalā. Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Par pakalpojuma pieejamību lūdzam konsultēties ar attiecīgo Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no attiecīgās valsts pasta pakalpojumu sniegšanas termiņiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums pieejams tikai tādā gadījumā ja tiek pieprasīti citi Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs pakalpojumi, kuru nosūtīšana pa pastu ir droša vai nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas vēstniecības un konsulāti
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Kad pieprasītais dokuments tiek saņemts via sagatavots, vēstniecības amatpersona dokumentu iepako sūtīšanai. Iepakotais sūtījums tiek nodots vietējā pastā piegādāšanai uz pieteikumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus