Ielūguma apstiprināšana vīzas pieprasīšanai (pieejams TIKAI elektroniski)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu ielūguma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā.
Dokumentus ielūguma apstiprināšanai uzaicinātājs iesniedz tikai elektroniski.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona - Latvijas pilsonis vai nepilsonis; ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā; ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja tikai laulātā vai radinieku līdz otrajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz otrajai pakāpei sānu līnijā uzaicināšanai; ES/EEZ vai pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību (tikai laulātā vai radinieku līdz otrajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz otrajai pakāpei sānu līnijā uzaicināšanai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Nodarbinātības gadījumā ielūgumu apstiprina 5 darbdienu laikā. Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija vai dokumenti, termiņš var tikt pagarināts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt tikai elektroniski.
Jāiesniedz ielūgums.
Ielūgumu apstiprina 2 darbdienu laikā vai, ja ielūguma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību- 5 darbdienu laikā.
Gadījumā, ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, ielūguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus