Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja Jūsu bērns apgūst vispārējo izglītību privātā izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestāde), kas atrodas Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā, Jūs varat  pieteikties pašvaldības atbalstam vispārējās izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta pirms atbalsta saņemšanas vismaz sešus mēnešus ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Piesakoties pašvaldības atbalsta saņemšanai, pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

1) izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums;
2) līguma starp Izglītības iestādi un likumisko pārstāvi kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Izglītības pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Valmieras novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad bērna likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējais līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus