Profesionālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu profesionālās izglītības programmu, jāiesniedz informācija vai dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Izglītības programma tiek licencēta vai pieņemts lēmums par atteikumu licencēt mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Paraugprogrammas licencēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmā jāveic atzīme un jāpievieno mācību plāns izglītības iestādes profilā.
Izglītības iestādes izstrādātās programmas licencēšanai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, pievienojot izglītības programmu un informāciju par izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas licencēšanai.
Ja izglītības programmu paredzēts īstenot darba vidē balstītās mācībās, izglītības iestādei jāveic atzīme Valsts izglītības informācijas sistēmā un jāpievieno atbilstošs mācību plāns.

Informācija: +371 67387867, +371 28368992.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Maksa par izglītības programmas licencēšanu
Maksa par izglītības programmas licencēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 2. maija noteikumiem Nr. 213 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests apstrādā un pārbauda iesniegto informāciju un  dokumentus, kā arī piesaista nozares ekspertu, lai izglītības programmas īstenošanas vietās pārbaudītu mācību vidi, materiālo līdzekļu un materiāltehnisko resursu, infrastruktūras nodrošinājumu, izglītības iestādes piemērotību izglītojamiem iekļaujošas izglītības īstenošanai (ja attiecināms), izglītības programmas satura atbilstību valsts izglītības standartam un profesijas standartam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Informācijas ievade reģistrā
Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par programmas licencēšanu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas) vai nosūta izglītības iestādei lēmumu par atteikumu licencēt programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/iestades