Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanai Rīgā, ir jāsaņem saskaņojums Rīgas pašvaldībā. Saskaņojuma saņemšanai Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (turpmāk - RIIMC) jāiesniedz rakstisks iesniegums un 16.06.2016.RIIMC iekšējo noteikumu Nr. 2-nts "Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas" norādītie dokumenti. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšnaas komisija pieņem lēmumu un nosūta to iesniedzējam.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes un pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Rīgā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastā ar drošu elektorinisku parakstu parakstītu dokumentu. Programmas saskaņošanai jāiesniedz RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, 6.punktā norādītie dokumenti: iesniegums, programma, apliecības paraugs un lektoru CV. Dokumetus programmas saskaņošanas komisijai iesniedz ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis: +37167105580
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts riimc@riga.lv
Pasts Rīgas Izglītības in informatīvi metodiskais centrs
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients saņem RIIMC komisijas lēmumu par programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi .
Maksājumi: Skatīt maksājumus