Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides nodrošināšana (Liepājas pilsētas administratīvā teritorija)
Izvēlētā organizācija: Liepājas Centrālā administrācija
Īss apraksts:
Lai  saņemtu rīkojumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu, izglītības iestāžu vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas vadītājam  jāiesniedz  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē  pieteikums un profesionālās kompetences pilnveides programma.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Programmu saskaņošanai jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde jāiesniedz šādi dokumenti:
1. pieteikums;
2. izglītības programma datorrakstā (programmas nosaukums, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas mērķauditorija);
3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
4. dokumenta (apliecības ), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

Papildus informāciju var iegūt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldēs mājas lapā http://www.lip.lv/, kā arī konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63489142.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Liepājas Izglītības pārvaldes e-adrese
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63489142
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīkojumu  par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu var saņemt ieskenētu pa e-pastu, vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki