Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Farmaceitu biedrība
Īss apraksts:
Farmaceitu sertifikāciju veic Latvijas Farmaceitu biedrības  Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā.
Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības saņemt personai, kura ieguvusi augstāko farmaceitisko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstīs un kuras iegūtā izglītība un profesionālās pieredzes ilgums ir atzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Profesionālās pieredzes atzīšanai ir nepieciešams, lai farmaceits aptiekā Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī būtu nepārtraukti nostrādājis trīs gadus. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas noteikumi attiecas gan uz pilna laika klātienes, gan nepilna laika klātienes farmācijas studiju absolventiem, kas ieguvuši farmaceita grādu.

Plašāka informācija pieejama Latvijas Farmaceitu biedrības tīmekļvietnē: https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/farmaceitu-profesionalas-kvalifikacijas-sertifikacija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Farmaceits
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Farmaceitam dokumenti uz sertifikāciju (eksāmenu) vai atkārtotu sertifikāciju jāiesniedz divus mēnešus pirms sertifikācijas eksāmena vai  sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.  Lai pieteiktos farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas eksāmenam, farmaceitam jāiesniedz iesniegumu, pievienojot sekojošus dokumentus:
a). augstāko farmaceitisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
b).  uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir mainīts uzvārds (vārds), (uzrādot oriģinālu);
c).  darba devēja izsniegtu izziņu (oriģināls), kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;
d).  dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina farmaceita valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja farmaceits vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvis citā, nevis latviešu valodā;
e).  farmaceita parakstītu apliecinājumu (oriģināls) par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām;
f).  divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

2. Atkārtotai sertifikācijai farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz iesniegumu, pievienojot sekojošus dokumentus:
a) darba devēja izsniegtu izziņu (oriģināls), kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo piecu gadu laikā;
b) farmaceita parakstītu apliecinājumu (oriģināls) par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām;
c) divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);
d) profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu  apliecinošu dokumentu kopijas (lūgums apliecības kopēt uz lapas abām pusēm; uzrādot oriģinālus);
e) pārskatu par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu tālākizglītības pasākumos (pārskatu iespējams izdrukāt no LFB vietnes slēgtās sadaļas katram individuāli vai nu dokumentu gatavošanas procesā, vai LFB birojā, sniedzot dokumentus atkārtotai sertifikācijai);
Dokumentus var iesniegt klātienē, elektroniski un pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam, apliecinājumam, darba devēja izziņai un pārskatam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam, apliecinājumam, darba devēja izziņai un pārskatam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu pievienojot laika zīmogu.

Piešķirto Sertifikātu persona var saņemt klātienē LFB birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Maksa
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.442 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis" samaksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju (gan pirmreizējo, gan atkārtoto)  noteikta – 151,72 EUR.

Maksājums jāveic pirms pakalpojuma pieprasīšanas.

Stājas spēkā no 18.07.2020.
Maksājumi: Skatīt maksājumus