Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Babītes novada teritorijā, kuri ir pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestāžu audzēkņi no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, lai saņemtu bezmaksas ēdināšanu apmeklētajā izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu tiesīgas saņemt pašvaldības 25.10.2017.  saistošajos noteikumos Nr.16 minētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā.: izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, pase, rēķins vai apmaksas čeks, izglītības iestādes izziņa par apmeklējumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā