Pirmsskolas izglītības pakalpojumi (Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības iestādē bērns apgūst pirmsskolas izglītību atbilstoši MK Nr. 553 no 31.07.2012. “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” un tiek sagatavots pamatizglītības apguvei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni 1,5 – 7 gadu vecumā, līdz bērna pamatizglītības uzsākšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Termiņš:
Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzrakstīts aptuveni 2 mēnešus pirms izglītojamais sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Uzaicinājuma saņemšana
Kad ir pienākusi vieta rindas reģistrā, kas ļauj uzsākt pirmsskolas izglītības apguvi kādā no izvēlētajām pirmsskolas izglītības iestādēm, bērna vecāki saņem uzaicinājumu no pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63489133
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki raksta iesniegumu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai par bērna uzņemšanu attiecīgajā iestādē. Vecāki tiek iepazīstināti ar normatīvajiem aktiem, kas regulē pirmsskolas izglītības iestādes darbu, kā arī nosaka sadarbības iespējas ar vecākiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Vecāku iesniegums
- Bērna medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli
- Dzimšanas apliecība vai pases kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Liepājas Izglītības pārvaldes e-adrese
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:
http://www.lip.lv/c187/pirmsskolas-izglitibas-iestades/
Maksājumi: Skatīt maksājumus