Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai varētu īstenot bērnu uzraudzību, gan fiziskām personām - auklēm, gan juridiskām personām - bērnu pieskatīšanas centriem u.c., ir jābūt reģistrētiem Bērnu uzraudzības sniedzēju reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dokumentus bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistrācijai var iesniegt:
Fiziska persona (aukle), kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
Reģistrēta juridiska persona, kas piesaistījusi vismaz vienu normatīvajiem aktiem atbilstošu fizisko personu (aukli).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu un datu ievadīšana Valsts izglītības informācijas sistēmas (www.viis.lv) Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā notiek 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums (pēc formas),
Izglītības dokumentu kopija (Jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem: diploms par pedagoģisko izglītību vai apliecība par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē vismaz 40 stundas, aukles kvalifikācijas apliecība, izziņa no augstskolas, izziņa no darba vietas),
Apliecinājums par prasmi sniegt pirmo palīdzību (apliecības par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē sekmju izraksts vai pirmās palīdzības kursu apliecība vai šofera tiesību apliecība).

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Plašāka informācija: +371 67222504,
e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Tiek pārbaudīta informācija par fizisko personu atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana
Tiek pieņemts lēmums par reģistrāciju Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā vai atteikumu reģistrēt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Informācijas ievade reģistrā
Informācija par reģistrāciju (reģistrācijas atteikumu) tiek ievadīta un ir apskatāma publiskā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā: https://www.viis.gov.lv/registri/bups.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/bups