Iesniegums (sūdzība) Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Mutisku un rakstisku iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par izglītības procesa tiesiskumu, konsultāciju sniegšana par iespējamo / nepieciešamo rīcību dažādās ar izglītības procesu saistītās situācijās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vecāki, pedagogi, izglītības iestādes, skolēni, studenti, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un citas personas, kuras interesē izglītības procesa tiesiskuma jautājumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja iesnieguma rezultātā nepieciešams veikt pārbaudi, iegūt papildu informāciju, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz mutisks vai rakstisks iesniegums, izmantojot jebkuru pieejamo kanālu. Pakalpojumu var saņemt bez maksas.
Lai pieteiktos konsultācijai vai mutiskas sūdzības iesniegšanai klātienē, lūdzam zvanīt uz tālruni: 67222504 vai konkrētajam speciālistam, lai vienotos par tikšanās laiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67222504
2. solis / Informācijas pārbaude
Iesniegumā minētā informācija tiek pārbaudīta, nepieciešamības gadījumā pieprasot paskaidrojumus no izglītības iestādēm vai papildinformāciju no citām institūcijām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atbildes sniegšana
Pēc vispusīgas iesniegumā minētās informācijas izvērtēšanas, iesniedzējam tiek sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67222504