Grozījumi zinātniskās institūcijas reģistrācijas datos
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts, ja zinātniskās institūcijas datos notikušas izmaiņas un tādēļ jāizdara grozījumi Zinātniskās institūcijas reģistrācijas datos
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniska institūcija
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Grozījumi tiek izdarīti 10 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu un dokumentus, kas pamato nepieciešamos grozījumus reģistrācijas datos. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Tiek pārbaudīta iesniegumā minētā informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
Aktualizētā informācija tiek ievadīta Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēmā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://sciencelatvia.lv/#/pub/home