Zinātniskās institūcijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar zinātnisko darbību un piedalītos zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā, zinātniskajām institūcijām –  zinātniskajiem institūtiem, augstskolām, komercsabiedrībām u.c. jābūt reģistrētām zinātnisko institūciju reģistrā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Institūcijas, kas nodarbojas ar zinātnisko darbību
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma tiek sniegts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai reģistrētu zinātnisko institūciju, tās vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu un dokumentus, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citus Zinātniskās darbības likumā noteiktos dokumentus. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Konsultācijas: Juriskonsulte Agnese Lasmane, +371 67367202
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
Informācija tiek ievadīta Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZIDS)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://sciencelatvia.lv/#/pub/home