Atļaujas vai saskaņojuma saņemšana darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai persona veiktu dažādas darbības vai pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu, piemēram:
- zemes lietošanas kategorijas maiņai,
- publisku pasākumu (autosacensību, motosacensību, velosacensību, ralliju, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensību un orientēšanās sacensību uc.) organizēšanai,
- aizsargājama koka (dižkoka) nociršanai (novākšanai), koku ciršanai aizsargājamā alejā vai dendroloģiskā stādījumā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudzes atjaunošanai (sējot vai stādot), dzīvnieku skaita regulēšanai,
- ūdens transporta līdzekļu un mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai,
- monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai,
- būvdarbu veikšanai uc.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli DAP e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pieteiktās darbības izvērtēšanas un pārbaudes apvidū (ja nepieciešams), Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izsniedz atļauju vai saskaņojumu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu.

Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu nav nepieciešams saņemt darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedzis tehniskos noteikumus vai veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: