Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšana par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts fiziskai personai, kurai nepieciešams atzinums par piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem. Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis aizpilda iesniegumu un iesniedz speciālistu atzinumus. Sēdē tiek izvērtēti iesniegtie speciālistu atzinumi un izglītojamā veselības stāvoklis, spējas un attīstības līmenis.
Informācija par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm pieejama: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-pedagogiski-mediciniska-komisija
Pakalpojums ir bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Atzinumu par izglītojamam piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis saņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm
Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm notiek iepriekš pa tālruni 67718165 vai klātienē, sniedzot informāciju par izvērtējamā izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru. Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis aizpilda iesniegumu un iesniedz speciālistu atzinumus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtēšana - klātiene
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 60001643
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Speciālās izglītības nodaļa,
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050.
Darba laiki
Telefons 67718165
2. solis / Atzinuma saņemšana
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē tiek izvērtēti atbilstoši izglītojamo traucējumu veidam iesniegtie speciālistu atzinumi un izglītojamā veselības stāvoklis, spējas un attīstības līmenis. Atzinumu par izglītojamam piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis saņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes laikā, ko apliecina ar savu parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtēšana - klātiene
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 60001643
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Speciālās izglītības nodaļa,
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050.
Darba laiki
Telefons 67718165