Citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai Izglītības likumā noteiktajām institūcijām – biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības - būtu tiesības īstenot pieaugušo izglītības programmas, tās ir jāreģistrē Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā, iesniedzot dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par reģistrāciju tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti: iestādes nolikums, dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Konsultācijas: Agnese Lasmane, tālr. 67367202, e-pasts: agnese.lasmane@ikvd.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana un informācijas ievade reģistrā
Pieņemot lēmumu par reģistrāciju, piešķir reģistrācijas numuru un triju darba dienu laikā publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv). Informācijai par instutūcijas reģistrāciju piešķir publiskas ticamības statusu.

Pieņemot lēmumu par atteikumu reģistrēt, tas tiek nosūtīts adresātam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.viis.gov.lv/