Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1. pamatdarbības "Jaunatnes līdzdalības projekti"
Izvēlētā organizācija: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Īss apraksts:
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē.
Jaunatnes līdzdalības projektu iespējams īstenot valsts vai starptautiskā līmenī. Projekta iecerei jābūt vērstai uz vismaz vienu no šiem mērķiem:
- iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā;
- Eiropas vērtību stiprināšana;
- digitālo prasmju pilnveide un medijpratības veicināšana;
- dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.
Papildu informācija pieejama interneta vietnē: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/jaunatnes-lidzdalibas-projekti/
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas (līguma slēgšanai par dotācijas saņemšanu jebkurā gadījumā būs nepieciešams piesaistīt juridisku personu).
Termiņš:
Līdz 18.05.2021. plkst. 13:00 pēc Rīgas laika
Līdz 05.10.2021. plkst. 13:00 pēc Rīgas laika
Procesa apraksts
Cita informācija
Projekta iesniegšana
Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē ES jaunatnes programmu vienotajā platformā, izmantojot EU Login kontu - lietotājvārds, parole.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tavs jautājums