Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana Babītes mūzikas skolā (Babītes mūzikas skola)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle (kods 20V 21201)- klavierspēle un akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle (kods 20v 21202) – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
Pūšamo instrumentu spēle (kods 20v 21203) – flautas spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle un saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle (kods 20V21204); Vokālā mūzika (kods 20V 21206)- Kora klase un interešu izglītības programmas:
Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Kokles spēle, Sitaminstrumentu spēle, Solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija, Ģitāras spēle.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audzēkņu dzīvesvietai jābūt deklarētai Babītes novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Audzēkņu uzņemšana skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, skolā izstrādātajiem un Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu. 1)Jāiesniedz aizpildīti uzņemšanai mūzikas skolā nepieciešamie dokumenti - iesniegums, dzimšanas apliecības kopija, ārsta izziņa par veselības stāvokli; 2)Skola uzņem audzēkņus bez priekšzināšanām mūzikā, lai iestātos skolā jākārto iestājeksāmens - vispārējās muzikalitātes pārbaudē (dzirde, ritms, muzikālā atmiņa); 3)Mācību maksa jāveic Babītes novada pašvaldības administrācijas kasē vai ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu noteiktajā termiņā. Nepieciešamie dokument: iesniegums, personu apliecinošs dokuments ar personas kodu, mūzikas izglītības programmās pārbauda izglītojamā muzikālās dotības-muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes mūzikas skola
Adrese: Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914683
Fakss: 67914683
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes mūzikas skola
Adrese: Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914683
Fakss: 67914683
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki