Pedagoga privātprakses sertifikāta pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pedagogs, kuram bija izsniegts privātprakses sertifikāts uz trīs gadiem, var to pagarināt vēl uz trīs gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privātprakses pedagogi, kuriem beidzies izsniegtā privātprakses pedagoga sertifikāta termiņš.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta pagarināšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai pagarinātu privātprakses sertifikātu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievieno dokumentus, kas apliecina pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi un tālākizglītību (ja dati nav ievadīti VIIS).

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Konsultācijas: Aiva Kenkle, tālr. 28608378.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude un lēmuma pieņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek apstrādāti, Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija izskata pretendenta iesniegumu un pieņem lēmumu par sertifikāta termiņa pagarināšanu uz trijiem gadiem vai atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
Informācija par pieņemto lēmumu tiek ievadīta publiskā privātprakses pedagogu reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmas Privātpraksē strādājošo pedagogu reģistrā (https://www.viis.gov.lv/registri/pedagogi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits https://www.viis.gov.lv/