Profesionālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu profesionālās izglītības programmu, jāiesniedz dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Izglītības programma tiek licencēta vai pieņemts lēmums par atteikumu licencēt mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Licencēšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, pievienojot izglītības programmu un izglītības iestādes izziņu par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas īstenošanai, profesionālās apvienības atzinums par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām, ja profesija nav iekļauta profesiju klasifikatorā.

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Informācija: +371 67387867, +371 28368992.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei no Latvija.lv
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests apstrādā un pārbauda iesniegtos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par programmas licencēšanu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.gov.lv) vai nosūta izglītības iestādei lēmumu par atteikumu licencēt programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.viis.gov.lv/