Vispārējās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai izglītības iestāde iegūtu tiesības īstenot noteiktu izglītības programmu, tai jāsaņem licences izglītības programmu īstenošanai. Lai licencētu vispārējās izglītības programmu (izņemot programmas pēc Ministru kabineta noteiktā parauga), jāiesniedz dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Informācija par izglītības programmām, kas tiks īstenotas pēc Ministru kabineta noteiktā parauga, jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par licencēšanu vai atteikumu Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un dokumentu saņemšanas (informācijas ievades VIIS) vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Autorprogrammas licencēšanai IKVD jāiesniedz iesniegums, pievienojot ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņotu izglītības programmu, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Lai licencētu paraugprogrammu, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammu, izglītības iestādei vismaz mēnesi pirms paredzētā izglītības programmas īstenošanas sākuma pašai jāievada informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
IKVD apstrādā un pārbauda iesniegtos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
IKVD pieņem lēmumu par licencēšanu vai atteikumu un ievada informāciju VIIS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/iestades