Interešu izglītība Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
LBJC piedāvā  bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālās un lietišķās mākslas, deju, mūzikas, teātra mākslas, tehniskās jaunrades pulciņos, jauniešu apmaiņas un citās neformālās izglītības aktivitātēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par pulciņiem (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:
1) mājas lapā –  www.liepajasbjc.lv,
2) klātienē – LBJC vai tā filiālēs.

Lai pieteiktos dalībai kādā konkrētā pulciņā(-os), bērna vecākiem jāaizpilda „Līgums bērna dalībai pulciņā”, kurš jānogādā LBJC vai konkrētā pulciņa vadītājam (atbilstoši nodarbību sarakstam).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LBJC e-adrese
Klātiene
LBJC struktūrvienībā „Jauniešu māja”
LBJC struktūrvienībā „Laumiņa”
LBJC struktūrvienībā „Spārni”
LBJC struktūrvienībā „Vaduguns”
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra administrācija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pulciņu maksas noteiktas ar Liepājas pilsētas domes 2014. gada 14. novembra lēmumu Nr.322 „Par vecāku dalības maksu” (sk. sadaļu „Cita informācija” – „Normatīvie akti”).

Par nodarbībām var samaksāt ar pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvēlētās nodarbības tiek sniegtas klātienē konkrētajās struktūrvienībās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
LBJC struktūrvienībā „Jauniešu māja”
LBJC struktūrvienībā „Laumiņa”
LBJC struktūrvienībā „Spārni”
LBJC struktūrvienībā „Vaduguns”
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs