Pasākumi Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs ir pašvaldības dibināta iestāde, kura veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību, koordinē un organizē Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pilsētas un Kurzemes novada atlases skates, konkursus, sacensības, izstādes, koncertus, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru, pilsētas domi, pilsētas Izglītības pārvaldi, Kultūras pārvaldi, izglītības iestādēm, kā arī organizē nometnes, radošās dienas, pilsētas svētkus bērniem un jauniešiem, jauniešu apmaiņas un citus pasākumus jaunatnes darba jomā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Termiņš katram pasākumam atšķiras un ir noteikts ar pasākuma nolikumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Info
LBJC piedāvā:
• Bērniem un jauniešiem konkursus, skates, izstādes, sacensības, pilsētas svētkus, koncertus, nometnes, radošās dienas, erudīcijas spēles, jauniešu apmaiņas un citas aktivitātes.
• Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pilsētas un novada atlases skates un konkursus sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pilsētas domi, pilsētas Izglītības pārvaldi, Kultūras pārvaldi, izglītības iestādēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informācija par konkursiem, skatēm, sacensībām, koncertiem, izstādēm, nometnēm, radošām dienām un citiem pasākumiem var iegūt
1) mājas lapā –  www.liepajasbjc.lv,
2) klātienē – LBJC struktūrvienībās,
3) LBJC Facebook kontā.

Lai pieteiktos dalībai konkursiem, skatēm, sacensībām, koncertiem, izstādēm, nometnēm, radošām dienām un citiem pasākumiem, nolikumus skatīt www.liepajasbjc.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LBJC e-adrese
Klātiene
LBJC struktūrvienībā „Jauniešu māja”
LBJC struktūrvienībā „Laumiņa”
LBJC struktūrvienībā „Spārni”
LBJC struktūrvienībā „Vaduguns”
3. solis / Apmaksa
Pakalpojumu cenrādis noteikts ar Liepājas pilsētas domes 2014. gada 21.augusta lēmumu Nr.252. Norēķinu veids-bankas pārskaitījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Konkrētais pakalpojuma veids tiek sniegts atbilstoši konkrētā pakalpojuma piedāvājumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus