Audzēkņu uzņemšana Pļaviņu Mūzikas skolā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve.
Mācību ilgums 8 gadi. Tiek uzņemti audzēkņi 7-8 gadu vecumā:

“Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle”, “Stīgu instrumentu spēle. Vijoles spēle”, “Vokālā mūzika. Kora klase”.
Mācību ilgums 6 gadi. Tiek uzņemti audzēkņi 8-10 gadu vecumā:

“Taustiņinstrumentu spēle. Akordeona spēle”, “Pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trombona spēle”.

Audzēkņu uzņemšana izglītības iestādē notiek konkursa kārtībā. Aktuāla informācija skolas mājas lapā www.pms.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Audzēkņu uzņemšanas konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu Mūzikas skolā, Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu nov., LV-5120.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums,
- ģimenes ārsta izziņa,
- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma maksa:
EUR 10,00 mēnesī (septembris – maijs);
EUR 5,00 mēnesī ģimenes otrajam un katram nākamajam bērnam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītību Mūzikas skolā  (septembris – maijs).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu Mūzikas skola
Adrese: Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 20209812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu Mūzikas skolā, Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu nov., LV 5120.
Maksājumi: Skatīt maksājumus