Audzēkņu uzņemšana Pļaviņu Mākslas skolas interešu izglītībā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu Mākslas skolā var noformēt iesniegumu audzēkņu uzņemšanai
- interešu izglītībā 5 un 6 gadu veciem bērniem “Mazā darbnīca” (nodarbības 1x nedēļā),
- interešu izglītībā pieaugušajiem “Studija”, (nodarbības 1x nedēļā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma parakstīšanas dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu Mākslas skolā, Daugavas ielā 97, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV- 5120.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums ( uz skolas veidlapas);
- audzēkņa dzimšanas apliecība vai pase – jāuzrāda;
- audzēkņa likumiskajam pārstāvim jāuzrāda apliecinošs dokuments interešu pārstāvēšanai (lēmums, pilnvara u.tml.).

Iesnieguma iesniegšana bezmaksas.
Mācoties skolā, jāveic ikmēneša līdzfinansējums:
1.-3. klases audzēkņiem – EUR 4,00
4. – 7. klases audzēkņiem – EUR 7,00
Daudzbērnu ģimeņu bērniem  - bezmaksas,
pamatojoties uz Pļaviņu novada domes sēdes 31.08.2017. lēmumu  Nr.15, (sēdes protokols Nr. 16) ,„Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu vecāku un pieaugušo audzēkņu līdzfinansējuma noteikumi”.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu Mākslas skola
Adrese: Daugavas iela 97, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 29207313
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu Mākslas skolā, Daugavas ielā 97, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV- 5120.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu Mākslas skola
Adrese: Daugavas iela 97, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 29207313
Fakss:
Cita kontaktinformācija: