Atbilstības sertifikāta izsniegšana jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmām
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"
Īss apraksts:
Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmas īstenošanas atbilstību STCW kodeksa prasībām apliecina Satiksmes ministrijas izsniegts atbilstības sertifikātsLai saņemtu atbilstības sertifikātu programmas (izglītības vai mācību kursu) īstenošanai, izglītības iestāde vai mācību centrs iesniedz VSIA "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrā (LJA JR) iesniegumu atbilstības sertifikāta saņemšanai.  
Vairāk informācijas par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmas novērtēšanu atbilstības sertifikāta izsniegšanai JA mājaslapā https://www.lja.lv/komersantiem/izglitibas-iestadem-un-macibu-centriem/programmu-sertificesana-un-istenosana#2                                          
Jūrnieku izglītības un mācību kursu programmu novērtēšanas cenrādis JA mājaslapā https://www.lja.lv/node/266
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības un mācību iestādes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
JA JR jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmas novērtēšanu atbilstības sertifikāta izsniegšanai veic mēneša laikā.
Satiksmes ministrija pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta izsniegšanu divu nedēļu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītības iestāde vai mācību centrs iesniedz LJA JR iesniegumu atbilstības sertifikāta saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrnieku reģistrs
Adrese: Katrīnas iela 2A, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67099419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jr@lja.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
LJA JR novērtē programmas atbilstību un sagatavo programmas novērtējumu atbilstības sertifikāta izsniegšanai. Ja nav konstatētas neatbilstības, novērtējumu paziņo Satiksmes ministrijai un izglītības iestādei vai mācību centram. Satiksmes ministrija sagatavo atbilstības sertifikātu un paziņo par to LJA JR. LJA JR paziņo izglītības iestādei vai mācību centram.LJA JR izsniedz sagatavoto atbilstības sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrnieku reģistrs
Adrese: Katrīnas iela 2A, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67099419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jr@lja.lv