Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana
Izvēlētā organizācija: Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Īss apraksts:
Ja persona ir ieguvusi izglītību ārvalstīs un vēlas Latvijā turpināt mācības, ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā) saņemtajam izglītības dokumentam ir jāveic ekspertīze, lai noteiktu, kādam Latvijas akadēmiskajam grādam vai izglītības dokumentam to var pielīdzināt. Šādu akadēmisko grādu, vidējās un augstākās izglītības dokumentu ekspertīzi veic un izziņu par to izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.
Uz Akadēmiskās informācijas centra izsniegtās izziņas pamata augstskola Latvijā pieņem lēmumu par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta atzīšanu studiju turpināšanai. Izziņu no Akadēmiskās informācijas centra var prasīt arī citiem mērķiem, piemēram, iesniegšanai esošajam vai potenciālajam darba devējam Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kuras ir ieguvušas izglītību ārvalstīs (izņemot Lietuvā vai Igaunijā).
Darba devēji, augstskolas, valsts institūcijas.
Termiņš:
Izziņu izsniedz viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu izziņu no Akadēmiskās informācijas centra, izglītības dokumenta īpašnieks iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu un šādus dokumentus:

personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju;
izglītības dokumenta kopiju (ja ierodas klātienē, uzrāda oriģinālu);
maksājumu (EUR 41) apliecinoša dokumenta kopiju.

Izziņu no Akadēmiskās informācijas centra var prasīt arī, piemēram, augstskola, kurā persona plāno turpināt studijas, vai darba devējs. Tādā gadījumā izglītības dokumenta īpašniekam nav pašam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā ar iesniegumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167225155
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits aic@aic.lv
2. solis / Izziņas saņemšana
Kad saņemta izziņa no Akadēmiskās informācijas centra, persona to var iesniegt attiecīgajai institūcijai, piemēram, darba devējam vai augstskolai.

Gadījumā, ja cita persona ir vērsusies Akadēmiskās informācijas centrā, izziņu saņem attiecīgā persona, piemēram, augstskola vai darba devējs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana
Uz Akadēmiskās informācijas centra izziņas pamata lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem augstskola, darba devējs vai Izglītības un zinātnes ministrija (ja izziņa prasīta mācību turpināšanai pamata vai vidējās izglītības pakāpē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus